Giá Cabin Led nhôm đúc ThinkSTV Đồng bộ chính hãng trong nhà
Tin về màn hình led

Giá Cabin Led nhôm đúc ThinkSTV Đồng bộ chính hãng trong nhà

BÁO GIÁ MÀN HÌNH LED THINKSTV ĐỒNG BỘ

(Bảng báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày báo giá )

Giá Cabin Led nhôm đúc ThinkSTV Đồng bộ chính hãng trong nhà

Cabin Led nhôm đúc ThinkSTV Đồng bộ chính hãng trong nhà

Báo giá Cabin Led nhôm đúc ThinkSTV Đồng bộ chính hãng trong nhà

Stt Mã Hàng Giá Đơn vị

tính

Ghi chú
1 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-AI0.93 Liên Hệ VNĐ/m2 Module Led, bộ xử lý hình ảnh điều khiển, card điều khiển, nguồn Led, phần mềm, dây mạng đồng bộ cùng hãng sản xuất
2 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-AI1.2 Liên Hệ VNĐ/m2
3 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-AI1.25 Liên Hệ VNĐ/m2
4 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-AI1.53 Liên Hệ VNĐ/m2
5 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-AI1.66 Liên Hệ VNĐ/m2
6 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-AI1.83 Liên Hệ VNĐ/m2
7 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-AI1.86 Liên Hệ VNĐ/m2
8 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-AI1.875 Liên hệ VNĐ/m2
9 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-AI1.90 Liên Hệ VNĐ/m2
10 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-AI1.95 Liên hệ VNĐ/m2
11 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-AI2.0 Liên hệ VNĐ/m2
12 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-AI2.5 39,000,000 VNĐ/m2
13 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-AI2.6 Liên Hệ VNĐ/m2
14 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-AI2.97 Liên hệ VNĐ/m2
15 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-AI3.0 36,500,000 VNĐ/m2
16 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-AI3.076 36,500,000 VNĐ/m2
17 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-AI3.91 Liên hệ VNĐ/m2
18 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-AI4.0 32,500,000 VNĐ/m2
19 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-AI4.81 Liên hệ VNĐ/m2
20 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-AI5.0 31,000,000 VNĐ/m2
21 Cabin Led ThinkSTVpro-TH-AI10.0 Liên hệ VNĐ/m2